SUMO Natsu Basho 2019: third loss for Tochinoshin - GeorgianJournal