November Basho is over: Tochinoshin gets Kachi Koshi - GeorgianJournal