European Parliamentarians Ready to Stand Surety for Nika Melia - GeorgianJournal