Mikheil Saakashvili is a man without principles, says Ukrainian MIA Arsen Avakov - GeorgianJournal