Georgia Obtains Permission to Export Snail to EU Market - GeorgianJournal